Ett starkt, kallt ljus föll mot en husfasad som jag passerade när jag cyklade hem från jobbet. Plasten som hängde för fönstren fladdrade i vinden. Ljudet, ljuset fick mig att tänka på ett konstverk av konstnären Giorgio de Chirico.

Hus

Det finns något ödsligt i hans bilder, precis det som jag upplevde när jag stannade för att betrakta husfasaden och lyssna på ljudet av plasten som slog i vinden.

DSC_0598

Konstpedagogik är ett omdiskuterat ämne, det finns många uppfattningar om vad det är för något. En del tycker till och med att det inte alls behövs, för är det inte så att bildkonst är något så fantastiskt att verken talar för sig själv? Andra anser att konstpedagogik inte handlar om att någon ska förmedla kunskap till en besökare utan om att besökaren ska involveras i ett samtal om konsten.

Jag tror att kunskap behövs. Bildkonst är som ett annat språk. För att förstå bilderna behöver man lära sig sådant som grammatik / symbolik och uttal / sätt att gestalta.

Och man behöver umgås med bilderna!

Ett konstverk vill bara att du stannar. Betraktar. Den som betraktar tar också konsten till sig, pratar med den, tolkar den, reagerar på den.

Men hur ofta gör vi det? Hur ofta stannar vi vid en husfasad för att se hur ljuset faller i eftermiddagssolen?

4-cykel
I den tredje delen, Klockan som rinner i konstbokserien Petras bilder, samtalar Petra med grannen Fredrika om konstverk som skapats av konstnärer under 1900-talet. Salvador Dalí är en av dem. Illustration: Emily Ryan